O Nas

„Punktem wyjścia naszych działań jest zawsze Klient”

Firma Enviropol PL. Sp.  z o.o. istnieje na polskim rynku od roku 2012. Spółka jest częścią międzynarodowego holdingu zajmującego się zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Mamy bogate doświadczenie, zarówno na polskim, jak i europejskim rynku. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz niezbędne środki, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.

Podstawą prawną naszej działalności są zezwolenia na zbieranie i transport oraz na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które powstają w związku z przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego obejmującego odzysk odpadów. Decyzje te zostały wydane odpowiednio przez Prezydenta Gliwic oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Jesteś zarejestrowani w rejestrze BDO pod numerem 000000770.

 

Partnerzy

Enviropol PL SP. z o.o. współpracuje z wiodącymi recyklerami, zarówno z Polski, jak i z terenu UE, przede wszystkim z Republiki Czeskiej, Słowacji oraz Niemiec. Główny partnerem jest, należąca do tej samej grupy kapitałowej, spółka Enviropol s.r.o. Należący do niej zakład przetwarzania ZSEiE w Jihlavie, w Republice Czeskiej, jest jednym z  najnowocześniejszych zakładów tego typu w naszej części Europy. To tutaj odbywa się recykling większości odpadów, które powstają w zakładzie w Gliwicach. Linia w Jihlavie, z punktu widzenia ochrony środowiska, spełnia najwyższe standardy. poziom recyklingu na linii dosięga 95%.

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Reuse

Zgodnie z priorytetami wyznaczonym przez UE w dziedzinie gospodarki odpadami, staramy się najpierw skierować odpad do ponownego użycia. Część sprzętów, które trafiają do naszego zakładu, jest naprawiana i odsprzedawana w całości lub jako elementy. Sprzedaż odbywa się zarówno za pośrednictwem internetu, jak i  na miejscu, na terenie zakładu.

Zużyte sprzęty wykorzystujemy również w trakcie warsztatów oraz akcji ekologicznych – pokazujemy, w jaki sposób można je wykorzystać do stworzenia przedmiotów użytku codziennego, ozdób, itp.

 • slide

Współpraca z gminami

W ramach prowadzonych akcji zapraszamy do współpracy również gminy – podpisaliśmy umowę ze Związkiem Międzygminnym Czysty Region, który zajmuje powierzchnię ponad 975,76 km2, zamieszkiwany jest przez 139,1 tys. osób, co stanowi 13,9% łącznej liczby mieszkańców województwa opolskiego. Wspólnie planowane akcje to mi.in.:

 • Mobilne zbiórki elektroodpadów
 • Akcje ekologiczne w szkołach
 • Zbiórki oraz edukacja ekologiczna w trakcie imprez lokalnych

opolskiego. Wspólnie planowane akcje to mi.in.:

 • Mobilne zbiórki elektroodpadów
 • Akcje ekologiczne w szkołach
 • Zbiórki oraz edukacja ekologiczna w trakcie imprez lokalnych

 

Edukacja Ekologiczna

Organizujemy ekologiczne projekty edukacyjne dla szkół wszystkich szczebli. Dzięki naszym akcjom już od najmłodszych lat dzieci poznają, czym jest ekologia, jak należy dbać o środowisko. Projekty realizujeme we współpracy z doświadczonymi pedagogami. Zajecia maja różne formy, np.warsztatów plastycznych lub konkurencji sportowych.

W ramach prowadzonych akcji edukacyjnych zapraszamy do naszego zakładu przetwarzania ZSEiE dzieci ze szkół. Dzieci mają szanse z bliska zobaczyć demontaż sprzętu oraz poznać jego budowę. W ramach wizyty dzieci uczestniczą w warsztatach platycznych oraz grach i zabawach o tematyce ekologicznej.

 

Enviropol PL

Enviropol PL Sp. z o.o., Mechaników 15, 44-109 Gliwice
 • info@enviropol.pl
 • + 48 323 383 885