Ciekowstki

Title component

Twoje odpady to nasz problem

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obywatele mają obowiązek segregowania odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz oddawania ich do odpowiedniego punktu zbierania.

DLATEGO, ŻE… elektrośmieci zawierają wiele trujących substancji, które po wydostaniu się z uszkodzonego urządzenia przenikają w glebę niszcząc w ten sposób środowisko naturalne, również stwarzając zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.

PAMIĘTAJ, ŻE… elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika i pozostawiać w miejscach do tego nie przeznaczonych – jest to łamanie prawa zagrożone karą grzywny! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Aktualne punkty zbierania ZSEiE:

Gliwice, ul. Mechaników 15
Czynny od pon.-pt. w godz. 7.00-15.00

Chcesz wiedzieć więcej na temat aktualnych zbiórek skontaktuj się z przedstawicielami naszej firmy 519 572 371.